Organet e Shoqatës

Kuvendi

 

Kryetari
Dr. Sci. Donika Bajrami-Shabani

 

Nënryetari

Dr. Agim Kupina

 

Sekretari i Përgjithshëm

Dr. Nora Aliu

 

Këshilli Drejtues

 

Këshilli Mbikqyrës i Financave

 

Arkatar

Faik Musliu

Degët e Shoqatës

Dega e Prishtinës

Kryesues – Dr. Miranda Stavileci-Veliu

 

Dega e Gjilanit

Kryesues – Dr. Bekim Kosumi

 

Dega e Ferizajit

Kryesues – Dr. Afrim Abazi

 

Dega e Prizrenit

Kryesues – Dr. Tahir Luma

 

Dega e Mitrovicës

Kryesues – Dr. Bashkim Vatovci

 

Dega e Pejës

Kryesues – Dr. Luljeta Agusholli

 

Dega e Gjakovës

Kryesues – Dr. Adnan Qarkagjiu