Me rastin e Ditës Botërore të Shëndetit Oral, Shoqata e Stomatologëve të Kosovës dhe Shoqata e Stomatogjisë Pediatrike dhe Preventive organizon
Simpoziumin ” Ditët e Shëndetit Oral” me këtë program:

 

19.03.2020
Orari: 9.30 deri në 10.15 dhe 12.30 deri në 13.15
Program edukativ për shëndet oral: Demonstrim i higjienës orale, ligjëratë “Si ta ruajmë shëndetin oral”, shpërndarje të fletushkave ( Dr Rina Prokshi, Dr. Valentina Maloku). Institucioni “SOS fshati i fëmijëve, Prishtinë”

OrarI: 9.30 deri në 10.15 dhe 12.30 deri në 13.15
Program edukativ për shëndet oral: Demonstrim i higjienës orale, ligjëratë “Si ta ruajmë shëndetin oral”, shpërndarje të fletushkave ( Dr. Vala Hyseni, Dr. Dardan Bekteshi), Prishtinë-Kopshti “Ulpiana” I, II, III

Orari: 9.30 deri në 10.15 dhe 12.30 deri në 13.15
Program edukativ për shëndet oral: Demonstrim i higjienës orale, ligjëratë “Si ta ruajmë shëndetin oral”, shpërndarje të fletushkave ( Dr. Valmira Maxhuni, dr. Haki Hajdini), Shkolla fillore Obiliq.

Orari: 9.30 deri në 10.15 dhe 12.30 deri në 13.15
Program edukativ për shëndet oral: Demonstrim i higjienës orale, ligjëratë,“Si ta ruajmë shëndetin oral”, shpërndarje të fletushkave ( Dr. Albulena Demaj, dr. Ardiana Dreshaj), shkolla fillore Istog
“Bajram Curri”.

Orari: 9.30 deri në 10.15 dhe 12.30 deri në 13.15
Program edukativ për shëndet oral: Demonstrim i higjienës orale, ligjërata e shkurt “Si ta ruajmë shëndetin oral”, shpërndarje të fletushkave ( Dr. Besnik Prenaj, dr. Luigj Ndrecaj), shkolla fillore Istog
“Ismet Raci”.

 

20 Mars – Hotel “Amazona”, Prishtinë
8:00 – 9:00          Regjistrimi
9:00 – 9:30          Prof.Dr.Agim Begzati -‘’ Përkujdesja shëndetësore stomatologjike e fëmijëve me nevoja të veçanta’’
9:30 – 10:00        Prof.Ass. Teuta Pustina -‘’Casjet estetike në Protetikën Stomatologjike’’
10.00 – 10.30      Prof. Dr. Sonja Apostolska -“ Restaurimi direkt adhezivë në dhëmbët frontal
10:30 – 11:00      Pauza e kafes
11:00 – 11:30      Prof. Ass. Miranda Stavileci- Veliu -‘’Vlerësimi i përpunimit dhe obturimit të kanalit me teknika të ndryshme’’
11:30 – 12:00      Prof.Ass. Albena Reshitaj -‘’Indexi i nevojës për terapi Ortodontike, komponenta Dentare dhe Estetike si vlerësues për trajtime ortodontike në Kosovë”
12:00 – 12:30      Pauza e kafes
12:30 – 13:00      Dr.Sci Kastriot Meqa – ‘’Parandalimi i Sëmundjeve Parodontale’’
13:00 – 13:30      Dr.Sci. Blerta Xhemajli – ”Strategjia bashkëkohore në parandalimin e kariesit dentar në fëmijërinë e hershme”
13:30 – 14:00      Dr.Sci Linda Dula ‘’ Retencioni dhe efikasiteti I pertypjes te protezave Parciale te skeletuara’’
14:00 – 15:00      Dreka
15:00 – 15:30      Certifikatat

 

Konferenca do të mbahet në Hotel “Amazona”, në Kilometrin e 9 të rrugës për Mitrovicë.

Kuotizimi për Stomatologë 20 euro

Dt. 20.02.2020 Dr.sc. Donika Bajrami-Shabani
Kryetare e Shoqatës së Stomatologëve të Kosovës