Te nderuar antarë të këshillit drejtues dhe antarë të Shoqatës së Stomatologëve të Kosovës

Ju informojmë  se në bazë të Statutit të Shoqatës, Neni 11 kemi autorizuar Dr. Donika Bajrami, sekretare e përgjithshme e Shoqatës së Stomatologëve të Kosovës që të Udhëheq shoqatën deri në një vendim tjeter nga ana e Kuvendit.