TARIFAT E REGJISTRIMIT:

– Për pjesëmarrësit nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia – 50 Euro.

Mënyra e regjistrimit për pjesëmarrësit nga Kosova:

  1. Drejtpërdrejt nëpërmjet xhirollogarisë bankare

PAGESA DHE REGJISTRIMI do të kryhet në:
Raiffeisen Bank;
Numri i llogarisë: 8010109736

IBAN: AL51202110130000008010109736

Swift: SGSBALTX
Subjekti: Shoqata Dentare Shqiptare.
Në mandatin e pagesës në bankë duhet të specifikohet:
– Emër, Mbiemër i personit që regjistrohet në Kongres.
– Përshkrimi i pagesës “Regjistrim në Kongresin e 6të Mbarëshqiptar”
.

Afati i fundit i regjistrimit është data 5 Tetor 2018.

Kujdes! Nëse numri i pjesëmarrësve i deklaruar në QKEV plotësohet përpara kësaj date, regjistrimet do të mbyllen.

Aktiviteti është vlerësuar nga Oda e Stomatologëve të Kosovës me 12 pikë.

Pjesëmarrësit duhet të paraqiten personalisht ditën e kongresit me një mjet identifikimi (pashaportë ose kartë identiteti) dhe me faturën e bankës për të konfirmuar prezencën e tyre.

 

  1. Për pjesëmarrësit të cilët dëshirojnë të regjistrohen dhe të bëjnë pagesën në vendngjarje, ata duhet paraprakisht të konfirmojnë pjesëmarrjen deri me dt.25 Shtator 2018 në e-mail adresën: shsrkinfo@gmail.com. Pas kësaj date Shoqata nuk merr përgjegjësi për regjistrim në vendngjarje të pjesëmarrësve.