Shoqata e Stomatologëve të Republikës së Kosovës


Shoqata e Stomatologëve të Kosovës në bashkëpunim me Shoqatën Dentare Shqiptare, Shoqërinë Stomatologjike Shqiptare dhe e mbështetur nga Oda e Stomatologëve të Kosovës dhe Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës

Organizojnë:

KONGRESIN E V-TË MBARËKOMBËTAR TË STOMATOLOGJISË
(me pjesëmarrje ndërkombëtare)

27 – 29 Tetor 2017
Swiss Diamond Hotel, Prishtinë

Format e prezentimit

-Ligjerata Plenare (deri 30 min.; 5 min., diskutimi)
-Prezentime Orale (deri 10 min.; 3 min.,diskutimi)
-Poster prezentimet

Tema boshte e Kongresit

“Risitë në Stomatologjinë bashkëkohore“

Gjuhët zyrtare

Shqip, Anglisht (me përkthim simultan)

Datat me Rëndësi

Të gjithë abstraktet duhet të arrijnë deri te Këshilli Shkencor më së voni deri më 08 Shtator 2017.
Abstraktet e pa kompletuara si dhe abstraktet që do të arrijnë pas kësaj date nuk do të shqyrtohen.
Lista e detalizuar e prezentuesve do të publikohet në web-faqe www.shsrk.info në fillim të muajit Tetor 2017.
Programi i konferencës do të publikohet në web-faqe më 16 Tetor 2017.

Abstraktet dorëzohen në adresën elektronike: shsrkinfo@gmail.com (në të dy gjuhët, shqip dhe anglisht).
Të gjitha punimet e pranuara do të publikohen në librin e abstrakteve.

Kuotizimi Regjistrimi
(deri me 20 Tetor)
Regjistrimi
(në ditën e Kongresit)
Për stomatologët dhe teknikët dentar 35 € 50 €
Antarët e Shoqatës së Stomatologëve të Republikës së Kosovës 25 € 40 €
Për studentët e stomatologjisë 10 € 20 €

Në çmim përfshihen (hapja solemne, pjesëmarrja në prezentime,kafe pauzat, materiali përcjellës i konferencës, certifikata për edukim të vazhdueshëm profesional).

 

Pagesa dhe regjistrimi bëhen në NLB Banka duke u bazuar në këto të dhëna:

IBAN: XK0517-01-0010107295.44 (EURO)
Nr. Llogarisë: 1701001010729544
SWIFT CODE: NLPR XK PR
Gjatë procedimit të pagesës në bankë duhet të specifikohet emri dhe mbiemri i personit dhe emërtimi i pagesës: “Regjistrim në Kongres”. Kur pagesat bëhen në grup për dy e më shumë persona, duhet të specifikohet emri i secilit person nga grupi.

 

Informata të përgjithshme

Vendosja

Swiss Diamond Hotel (www.sdhprishtina.com)
Hotel Prishtina (www.hotelprishtina.com)

Ekspozitë

Do të mbahet ekspozitë dentare. Të interesuarit për të shfrytëzuar hapsirën ekspozuese luten të na kontaktojnë në e-mailin shsrkinfo@gmail.com

Kryetar i Këshillit Organizativ
Prof.Dr. Blerim Kamberi
Zëvendës kryetar
Prof.Assoc. Dorjan Hysi
Dr. Nedim Kasami
Kryetari i Këshillit Shkencor
Prof.Ass.Dr. Fatmir Dragidella

Për të shkarkuar Formatin e Abstraktit ju lutemi klikoni këtu.
The Abstract Format can be downloaded in the following link.