Konferencë me Pjesëmarrje Ndërkombëtare
“Ditët e Stomatologjisë Kosovare”


Programi

E Merkurë, 07 Dhjetor 2016

Hapja solemne, 19:00

Promovimi i monografisë shkencore “Dhëmbët si tregues biologjik i ndotjes së ambientit me metale të rënda” të autorit Blerim Kamberi

Promovimi i librit të shqipëruar “Endodoncia –Parimet dhe Praktika” nga redaktorët e botimit shqip Blerim Kamberi, Ferit Koçani dhe Violeta Ukmata-Vula

Promovimi i monografisë shkencore” Proteza totale dentare- Mekanizmat adptues dhe vlerësimi funksional” të autorit Kujtim Shala. Recensionin e monografisë do ta paraqes prof.dr. Fejzi Keraj

Vendi: Hotel Emerald, Prishtinë

E Enjte, 08 Dhjetor 2016

Moderatorë: Blerim Kamberi, Edit Xhajanka, Kujtim Shala

09:30-10:00 Ferit Koçani “Vlerësimi i trajtimit endodontik në varshmëri nga teknika e instrumentimit, protokoli i irrigimit dhe mbushja e kanalit të rrënjës”

10:00-11:00 Marko Jakovac “Rehabilitimi estetik dhe funksional: nga rasti me i thjeshtë deri tek me i ndërlikuari”

11:00-11:30 Mustafa Sançar “ Çasjet në sinusin maksillarë tek implantologjia dentare”

11:30-12:00 Resmije Ademi Abdyli “Gjendjet urgjente shëndetësore në ordinancën stomatologjike dhe menaxhimi i tyre”

12:00-12:15 Diskutimi

12:15-12:30 Pauza e kafës

Moderatorë: Ferjal Perjuci, Ganimete Deda

12:30-13:30 Ivica Anić “Si të evitohen ndërlikimet në terapinë endodontike”

13:30-14:00 Samir Prohić “Terapia implantologjike në regjionin estetik. Faktet dhe kunderthëniet”

14:00-14:30 Diskutimi

Moderatorë: Milaim Sejdini, Teuta Pustina

15:30-16:00 Gjina Mulo “Ortodoncia e rrugës së ajrit”

16:00-16:30 Koco Gjilo “Mёnyra tё ndryshme trajtimi pёr tё pёrmirёsuar estetikёn dentare”

16:30-17:30 Ligjerata për teknik dentar Vjekoslav Budimir “ Mundesitë e restaurimit estetik monolitik”

E premte, 09 Dhjetor 2016

Moderatorë: Fatmir Dragidella, Agim Begzati

09:30-10:00 Metush Disha, Fatmir Dragidella, Gloria Staka, Zana Dalipi, Kastriot Meqa, Donika Dragidella, Saranda Ibrahimi, Edon Behluli, Burim Gutiqi, Donika Gutiqi, Melisa Agani, Teresa Disha “Trajtimi multidiciplinar i pacientëve të atakuar nga periodontiti kronik-Prezentim rastesh”

10:00-10:30 Valbon Krasniqi “Ngritja e kapaciteteve profesionale të stomatologëve në parandalimin dhe diagnostikimin e hershëm të HIV-it”

10:30-11:15 Nedim Kasemi “Odontoma e mandibules-prezentim rasti”

11:15-12:00 Enis Ahmedi „Të ngrisim nivelin: A janë silikonet dhe masat digjitale, domosdoshmëri për një stomatologji të sukseshme”

12:00-12:30 Diskutimi

Moderatorë: Nedim Kasemi, Marko Jakovac

14:00-14:30 Daniela Stevkovska Veleska “Osteoimunologjia dhe ngarkesa/kontaminimi mikrobiologjik i implanteve dentare”

14:30-15:15 Dragana Gabric “ Përparësitë dhe mangësitë në aplikimin e laserit me diode në kirurgjinë intraorale të indeve të buta”

15:15-16:15 Balint Molnar “ Rindertimi i indeve të forta dhe të buta të kavitetit oral”

Gjatë ditëve të Konferencës , gjithashtu do të mbahen tri puntori siç vijon:

Ligjëruesi Data e puntorisë Termini Salla Kohëzgjatja
1 prof.Marko Jakovac 08.12.2016 14:00 Verdi 4 orë
2 Univ.Ass.Dr.Enis Ahmedi 09.12.2016 14:00 Verdi 2 orë
3 Asst.prof.Dragana Gabriq 09.12.2016 17:00 Verdi 1 orë

1. Prof.Dr Marko Jakovac
“Fasetat estetike minimalisht invazive: nga planifikimi,preparimi e deri tek cementimi”

2. Univ.Ass.Dr. Enis Ahmedi
“Teknikat dhe materialet për marrje të masës-parakusht për punime perfekte protetikore”

3. Ass.prof.Dragana Gabriq DMD PhD
“Përparësitë dhe mangësitë në aplikimin e laserit me diodë në kirurgjinë orale të indeve te buta”.

Organizuar nga Shoqata e Stomatologëve të Republikës së Kosovës

Kotizimi për Konferencë ( këtu nuk përfshihet kotizimi për puntori)

Stomatolog: 35 euro

Teknik dentar dhe infermiere: 10 euro

Student: 5 euro

Gjuha zyrtare

Shqip, Anglisht (me përkthim simultan)

Kryetar i Kongresit

Ali Gashi

Zëvendës kryetar i Kongresit

Shefqet Mrasori

Këshilli Organizativ:

Jehona Ahmedi, kryetare

Behar Spahiu

Lavdije Leci

Florina Sahiti

Gezim Meniqi

Ardian Nika

Ardian Nika

Besmir Krasniqi

Mirlinda Sadiku

Elena Kamberi

Liridon Shabani

Naim Shabani

Këshilli Shencor:

Blerim Kamberi, kryetar

Fatmir Dragidella

Feriale Perjuci

Resmije Ademi

Zana Agani


Për të shkarkuar Librin e Abstrakteve ju lutemi klikoni këtu.